För att ge dig bättre service använder vi cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du vår användning av cookies.

Värt att veta om vatten 

I huvudsak finns det två typer av brunnar. Borrade och grävda. Tillrinningen till grävda brunnar kommer i huvudsak från vattenförande lager ovanför berggrunden. Detta vatten kan härröra både från i berggrunden djupliggande, vattenförande lager och ytliga sådana. De borrade brunnarnas tillrinning skall normalt vara från djupliggande vattenlager i berggrunden. Alla brunnar bör skyddas från ytvatten eftersom sådant vatten kan vara surt och innehålla gifter. När man anlägger en brunn bör man försöka göra det på en så hög punkt som möjligt på tomten och så långt bort som möjligt från t.ex. avloppsinfiltrationer och rörsystem som möjligt. När det gäller en grävd brunn så skall man kontrollera att tätningarna mellan brunnsringarna (oftast cementrör) ej släpper igenom vatten. Den grävda brunnen skall infiltrera vattnet underifrån genom ett lämpligt lager av filtersand (t.ex. 50-70cm av kornstorlek 0,8-1,5mm. En grävd brunn bör med jämna mellanrum slamsugas, renspolas och kontrolleras. När det gäller en borrad brunn så är det viktigt att se till foderröret (rör genom jordlagret till berg) sticker upp ca 2-3 dec från markytan. Om du misstänker att ytvatten tränger ner i din borrade brunn kan du vid ”blöt” väderlek undersöka om det går att se ifall det strömmar in vatten där foderröret möter berg. Ett sådant inläckage går oftast att åtgärda (prata med din rörmokare eller brunnsborrare) men det kan också vara så att det blivit sprickor från markytan som går djupt ner i berget och leder således in ytvatten långt ner. Vatten från djupa vattenförande lager är ofta syrefattigt och kan t.ex. innehålla ämnen som oxiderar (fäller ut ) när det får kontakt med syre. Detta innebär att många brunnar ”slammar igen” med tiden och försämrar bl.a. vatten kvaliteten. Även borrade brunnar bör således rengöras med jämna mellanrum.

 

Vattenanalys

Är du osäker på vattnets kvalitet rekommenderar vi att ni gör en vattenanalys genom någon filterleverantör. Det ger ett bra svar på vilka åtgärder som behöver göras samt vilket filter som löser problemet med vattenkvaliten.

Start > Kundservice > Värt att veta om vatten
Annonser