Pumppaket - Robota 4" (96mm)

För olika brunnsdjup mellan 20 och 150 m. Pumppaketen innehåller pump med motor enl. Nema standard, färdigmonterad elkabel, wire 2,3 mm samt 2 st wirelås, kontaktormotorskydd (för 3-fas).

 

Typbeteckning Strömart Brunnsdjup Pumptyp
2A-35M PUMP 4N1-12 1X230 V 0-35 m 4N1-12 detail
2B-35M PUMP 4N1-12 3X400 V 0-35 m 4N1-12 detail
1C-20M PUMP 4N2-7 1X230 V 0-20 m 4N2-7 detail
1D-20M PUMP 4N2-7 3X400 V 0-20 m 4N2-7 detail
2C-35M PUMP 4N2-10 1X230 V 0-35 m 4N2-10 detail
2D-35M PUMP 4N2-10 3X400 V 0-35 m 4N2-10 detail
4A-70M PUMP 4N1-18 1X230 V 50-70 m 4N1-18 detail
4B-70M PUMP 4N1-18 3X400 V 50-70 m 4N1-18 detail
3C-60M PUMP 4N2-14 1X230 V 35-60 m 4N2-14 detail
3D-60M PUMP 4N2-14 3X400 V 35-60 m 4N2-14 detail
5B-105M PUMP 4N1-24 3X400 V 70-110 m 4N1-24 detail
5D-105M PUMP 4N2-20 3X400 V 70-110 m 4N2-20 detail
6D-150M PUMP 4N2-28 3X400 V 125-150 m 4N2-28 detail